Bioenergi – naturligvis

Siden er under opbygningVARME OG ENERGI – NU OG I FREMTIDEN

BioTherm-anlæg kan brænde alle typer af ekstreme brændsler med fugtindhold optil 61%.

Benyttelse af BioTherm-anlæg giver store besparelser på håndtering, bortskaffelse, varme  etc.

Der er tale om multiflexible fyr, der kan nyttiggøre fx

 • Hestestrøelse
 • Hønsegødning
 • Spåner
 • Halm
 • Pellets
 • Flis
 • Korn
 • Tørv
 • Savsmuld
 • Wastepellets
 • Slagteriaffald etc

til varme og energi.

BioTherm-anlæggene kan let og enkelt stilles om i forbindelse med skift af brændselstype.

En uudnyttet ressource – naturlig og neutral

Anvendelsen af “grøn energi” er et must, ikke kun fordi verdens ressourcer af fossile brændstoffer er begrænsede, men også fordi CO2-forureningen skal væsentlig reduceres og vi meget hurtigt skal finde gode,  grønne fremtidssikrede energiløsninger for at nedbringe den globale opvarmning.

En normalstor hest producerer ca 22 m3 gødning om året


Hvis dette afbrændes på et BioTherm-anlæg, svarer det til 4 kW kontinuerlig ud-effekt.
Det er en energikilde, som mange i dag er nødt til at skille sig af med på anden og unyttig vis.

40 heste kan opvarme 15 – 20 parcelhuse

Et ridecenter eller rideskole med ca 40 heste kan generere 160 kW ren effekt.

Det svarer til opvarmning af ca 2.500 kvm eller til 15 – 20 parcelhuse

Har man et ridecenter,  ved man, hvor dyrt det er at få kørt hestemøddingen væk.  Man ved også, hvor megen tid, der bruges til håndtering og hvor besværligt det er.

BioTherm gør påfyldning af olie til fyret og bortkørsel af fx hestemødding til fortid – og varmer ikke blot kvardratmeterne, men også på kontoen.

BioTherm i Danmark og ude i verden
I bla Sverige og Norge er etableret mange BioTherm-anlæg.  I disse lande, såvel som mange andre,  klassificerer man hestemødding som biomasse.

Danmark har indtil videre valgt at klassificere hestemødding som Affald, hvormed Affaldsdirektivet er gældende og afgift for bortskaffelse skal følgelig betales.

INGDAM’S BIOENERGY har længe deltaget aktivt i dialogen med ministre, Miljøstyrelse, Landbrugets Rådgivningscenter, Landscentret, Landbrug og Fødevare etc. for at få en ændring til stand, så også danske heste,  høns og meget andet aktivt og positivt kan bidrage  til nye grønne energiløsninger.

INGDAM’S BIOENERGY har også etableret et samarbejde med eksperter i krydsfeltet mellem biologi og teknologi for at kunne være med til at drive udviklingen videre den rette grønne vej og for at udfra kundens behov  videreudvikle, projektere og levere en langsigtet optimal og miljørigtig energiløsning.

Helhedsløsning

BioTherm-anlæg findes i str fra 120 kW til 1000 kW og kan leveres som helhedsløsning med depot, skorsten, internet-overvågning etc.   Anlæg større end 500 kW kan også producere el.

Et mangeårigt forskningsarbejde
BioTherm-anlæggene er resultatet af et mangeårigt forsknings- og udviklingsprojekt forestået af Swebo i Boden, der i mere end 30 år har udviklet nye innovative energi- og varmeløsninger.

Kontakt os gerne

INGDAM’ S BIOENERGY har eneforhandlingen i Danmark på  BioTherm-anlæg fra Swebo.

Kontakt os gerne på +45 49 16 00 47 eller +45 23 25 26 26.

Vil du læse mere, se gerne www.ingdams.com under banneret Bioenergy.  Her finder du mange interessante artikler og information, bla nogle af nedestående artikler:

Græsset er grønnere på den anden side

HEST BioBraendsel

Du kan også læse mere på www.swebo.com

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bioenergi – naturligvis